.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥΕίναι πανθομολογούμενο ότι η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας δεν είναι μόνο Ελληνική, αλλά πρωτίστως και κύρια παγκόσμια. Για την κρίση αυτή έχουν γραφτεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας χιλιάδες γενικά και ειδικά άρθρα. Είναι επίσης γνωστό ότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα, τα οποία στη συνέχεια αποδεικνύονται λιγότερο ή καθόλου αποτελεσματικά στην ανόρθωση των οικονομιών των χωρών. Ως γνωστό η κατάσταση, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι πολύ δύσκολη, δεν έχουμε τη διάθεση να επεκταθούμε και να εντρυφήσουμε περισσότερο σε αυτό. Αντίθετα μετά από αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των ενεργών πολιτών στο Δήμο μας και σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, προβαίνουμε στην ακόλουθη πρόταση για, έστω μερική, μελλοντική ανάταξη και διέξοδο ιδιαίτερα των Νέων μας από τον ασφυκτικό κλοιό της ανεργίας που μας μαστίζει.

Πρόταση Ανάπτυξης


1. Γραφείο Ανάπτυξης (Γεωργικής, Κτηνοτροφικής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Πρώτων Υλών).
Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του Δήμου Δοξάτου έχει συσταθεί, μεταξύ των άλλων, Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Το τμήμα αυτό καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όμως η πραγμάτωση του απαιτεί τον εξοπλισμό και στελέχωση του με Γεωπόνο, με Κτηνίατρο με Τεχνολόγο Τροφίμων καθώς επίσης και με Γραμματειακή Υποστήριξη. Ο στόχος του Επιστημονικού αυτού Προσωπικού θα είναι υποστηριχτικός σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται, έχουν ανάγκη και επιθυμούν να ξεκινήσουν καινούρια εκμετάλλευση ή μικρή επιχείρηση στους πιο κάτω τομείς:
> Γεωργία (Συμβατική, Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική, Νέες Δυναμικές Καλλιέργειες).
> Κτηνοτροφία όλων των μορφών (Νέες Μονάδες, Εκσυγχρονισμός Υφισταμένων Μονάδων).
> Ιχθυοκαλλιέργεια ( αύξηση ιχθυοπανίδας, βελτίωση υποδομών),
> Σαλιγκαροτροφία (Κεφάλαια, Τεχνικός Εξοπλισμός).
> Τεχνολογία Τροφίμων (Μονάδες Επεξεργασίας, Τυποποίησης και Πιστοποίησης Αγροτοκτηνοτροφικών Προϊόντων: Ζυμαρικά, Τουρσιά, Κομπόστες, Χυμοί, Κρεατικά και Γαλακτοκομικά κ.λ.π.).
Η συμβολή και η βοήθεια για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα προέλθει μέσω:
• Ενημέρωσης για Προγράμματα και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
• Δημιουργίας Φακέλου για έναρξη νέας επιχείρησης.
• Προώθησης Νέων Δυναμικών Καλλιεργειών.
• Βελτίωσης και Πιστοποίησης των προϊόντων και πρώτων υλών.
• Δημιουργίας Νέων Προϊόντων και Εργαλείων-Μηχανημάτων.

2. Επιχειρείν
Εκ μέρους μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προτάσεις να υλοποιηθούν σε επίπεδο Εκμετάλλευσης ή Μικρών Επιχειρήσεων (οικογενειακών, συνεταιριστικών, ομάδων κ.λ.π.). Συγκεκριμένα θα αφορούν στην :
1. Επεξεργασία και πώληση γάλακτος και προϊόντων αυτών (π.χ. γιαούρτια, τυριά, κασέρια, βούτυρα, αριάνι, κ.λπ.).
2. Επεξεργασία και πώληση σιτηρών και προϊόντων τους (π.χ. άλευρα, ζυμαρικά, πίτες,
ζωοτροφές κ.λπ.).
3. Παραγωγή κτηνοτροφικών καλλιεργειών για σανό, ενσίρωμα, ζωοτροφές και οργανικά
λιπάσματα.

4. Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για αφεψήματα και αρωματικά
έλαια.
5. Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για αιθανόλη, βιοντίζελ και καύσιμο ύλη (πέλετς).
6. Επεξεργασία και πώληση κρέατος και προϊόντων αυτών (π.χ. κρέας, λουκάνικα και
διάφορα αλλαντικά κ.λπ.).
7. Καλλιέργεια κηπευτικών και λαχανωδών (π.χ. νωπά, χυμοί, κονσέρβες κ.λπ.).
8. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (π.χ. δενδρύλλια, φυτάρια,
μοσχεύματα κ.λπ.), με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες.
Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί πιστοποίησης και φυτοϋγείας και θα ακολουθούν απαρέγκλιτα τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επί ευκαιρία θυμίζουμε στο σημείο αυτό, ότι ο Δήμος Δοξάτου είναι αυτάρκης σε νερό τόσο από άποψη ποσότητας όσο και από άποψη ποιότητας.
Στην προσπάθεια μας αυτή σημαντικό εργαλείο θα αποτελέσει:
Α. Ο Νόμος 4015/2011 Φ.Ε.Κ. 210 ΤΑ' 21 Σεπτεμβρίου 2011 περί : «Θεσμικό πλαίσιο για αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου-οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως και
Β. Το νέο Νομοσχέδιο για την κτηνοτροφία που αναμένεται.

3. Εκπαίδευση- Κατάρτιση
Α. Είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει τεράστιο κενό στο Δήμο μας στην Εκπαίδευση, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες όπως και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στους τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και της Τεχνολογίας Τροφίμων και Πρώτων Υλών. Η εμπειρία 10ετιών μας οδηγεί στο συμπέρασμα πώς αν αυτό το κενό καλυφθεί τα ωφέλοι που θέλουν προκύψει για την τοπική κοινωνία και όλως ιδιαίτερα για τους άνεργους νέους μας θα είναι πολλά και μετρήσιμα.
Στο Δήμο Δοξάτου λειτουργεί σήμερα εγκεκριμένο Επαγγελματικό Λύκειο με μαθητές από τα Γυμνάσια του Αγ. Αθανασίου, των Κυργίων, του Δοξάτου και του Καλαμπακίου με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Α' τάξη, 42 μαθητές
Β' τάξη, Τομέας Πληροφορικής: 8 μαθητές
Γ' τάξη, Ειδικότητα Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ: 10 μαθητές
Β' τάξη, Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: 23 μαθητές
Γ' τάξη, Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσι¬ών: 8 μαθητές, Γ' τάξη, Ειδικότητα: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων ( δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος μαθητών).
Λαμβάνοντας υπόψη το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο για το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδίκευσης στο Δήμο Δοξάτου προτείνουμε Νέους Τομείς και Ειδικότητες. Στο Νέο αυτό Τεχνολογικό Λύκειο, προτείνουμε την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Σπουδών των επόμενων Τομέων και Ειδικοτήτων:
• Τομείς: α) Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον
β) Κτηνοτροφία και Λειμώνες
• Ειδικότητες: α) Φυτική Παραγωγή:
- Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά - Βελτίωση Φυτών
- Καλλιέργειες υπό κάλυψη και Ανθοκομικά είδη
- Φυτοπροστασία και Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
- Τεχνολογία Τροφίμων και Ποιοτικός Έλεγχος
- Νερό, Εδάφη και Λιπάσματα
- Γεωργικά Μηχανήματα και Εργαλεία
β) Οικονομία
- Αρχές Οικονομίας
- Οργανωτικές Δομές Γεωργίας
- Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Μarketing
- Χρήση Η/Υ και Προγραμματισμός
γ) Κτηνοτροφία και Λειμώνες
- Ζωοτεχνία και Γενετική
- Αιγοπροβατοτροφία,χοιροτροφία και πτηνοτροφία
- Διατροφή Ζώων και Λειμώνες
- Ασθένειες και Αντιμετώπιση Ασθενειών
- Γαλακτοκομία, Τυροκομία και Τεχνολογία Κρέατος
- Ιχθυοκαλλιέργεια
- Σαλιγκαροτροφία.
Οι ήδη υπάρχοντες Τομείς και Ειδικότητες, μας είναι παντελώς αχρείαστοι γιατί οι Πτυχιούχοι Πληροφορικής και Οικονομικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των Τ.Ε.Ι. και των Ι.Ε.Κ είναι σε αριθμό μεγάλο και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.
Το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο είναι σκόπιμο να είναι αυτόνομο χωροταξικά γιατί θα έχει και μαθητές μεγαλύτερους σε ηλικία από 15-18 ετών. Φιλοδοξούμε το Σχολείο αυτό να αναλάβει ένα ρόλο παρόμοιο με αυτόν της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας. Επομένως οι μαθητές του Σχολείου αυτού θα προέχονται από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και όχι μόνο.
Β. Ο αριθμός των μαθητών των Γυμνασίων του Δήμου Δοξάτου έχει ως εξής:
Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου =119 μαθητές
Γυμνάσιο Δοξάτου =111 μαθητές
Γυμνάσιο Καλαμπακίου =185 μαθητές
Γυμνάσιο Κυργίων = 47 μαθητές.
Σε μία επόμενη φάση περί «Συγχώνευσης Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», το ΕΠΑ.Λ Δοξάτου και το Γυμνάσιο Κυργίων , κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα αποφύγουν τη συγχώνευση. Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνουμε δύο πιθανές λύσεις:
Πρώτον. Το Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου να συγχωνευθεί με το Γυμνάσιο Δοξάτου και το Γυμνάσιο Κυργίων. Οι μαθητές του Αγ. Αθανασίου να μεταγραφούν στο Γυμνάσιο Δοξάτου και οι μαθητές του Κεφαλαρίου και αυτοί του Συνοικισμού Εργατικών Κατοικιών Αγ. Αθανασίου να ενταχθούν στο Γυμνάσιο Κυργίων.
Το ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου να μεταστεγαστεί στο κτήριο του Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου.
Δεύτερον. Το Γυμνάσιο Κυργίων να συγχωνευτεί με το Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου και οι μαθητές των Κυργίων, της Αγοράς και των Πηγαδιών να μεταγραφούν στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου.
Το ΕΠΑ.Λ Δοξάτου να μεταστεγαστεί στο κτήριο του Γυμνασίου Κυργίων. Συγκρίνοντας αυτές τις δύο προτάσεις πιστεύουμε ότι η πρώτη πρόταση είναι πιο εφικτή αλλά και πιο εύκολα υλοποιήσιμη, γιατί:
α) Ο Άγ. Αθανάσιος διασχίζεται από τον κεντρικό οδικό άξονα Δράμα-Καβάλας
(απέχει 13 Κm από τη Δράμα και 23 Κm από την Καβάλα).
β) Το κτήριο του Γυμνασίου Άγ. Αθανασίου είναι κτισμένο στην άκρη του χωριού και διαθέτει μεγάλο αύλειο χώρο και υπάρχει δίπλα του δημοτικό κτήμα.
Συναφώς τα Δημοτικά Σχολεία που ήδη έχουν κλείσει (Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνος, Καφαλαρίου, Νεροφράχτη και Φτελιάς) μετά από εισήγηση και των Τοπικών Κοινοτήτων να μετατραπούν σε:
• Ξενώνες του Νέου Σχολείου.
• Εργαστήρια και χώρους πρακτικής άσκησης.
• Να περιέλθουν στους Φορείς των Τοπικών Κοινωνιών.
Στο Νέο αυτό Τεχνολογικό Σχολείο που οφείλει να είναι κρατικό και στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές που θα φοιτούν δύναται:
• να προέρχονται από όλη την Ελληνική Επικράτεια,
• να λαμβάνουν και Απολυτήριο και Πτυχίο,
Το Νέο αυτό Τεχνολογικό Σχολείο δύναται:
• να διεξάγει Σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του, σε όλους τους Δημότες ανεξάρτητα από περιοχή,
• να καταρτίζει και να επιμορφώνει δημότες από οποιαδήποτε περιοχή και αν προέρχονται.
Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου χρειάζεται πρώτα να ληφθούν γενναίες αποφάσεις από τον Δήμο Δοξάτου. Καταρχάς σ' ό,τι αφορά τη Δημιουργία και τη στέγαση του Νέου αυτού Τεχνολογικού Σχολείου, με επόμενο βήμα, στα χρόνια της εγκατάστασης και λειτουργίας, μιας αντικειμενικής χρηματοδότησης τέτοιας, ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα Εργαστήρια. Χωρίς καμία αμφιβολία το Νέο αυτό Σχολείο θα χρειαστεί διαφήμιση και πάνω από όλα προώθηση και στήριξη από όλους μας χωρίς κανείς να εξαιρείται.

4. Παραγωγή
Η συνεργασία του προτεινόμενου Τεχνολογικού Σχολείου με το Γραφείο Ανάπτυξης του Δήμου Δοξάτου σίγουρα θα ανοίξει νέους δρόμους και μονοπάτια για μια αυτόνομη και αειφόρο ανάπτυξη που θα μας καταστήσει αυτάρκεις σε βασικά και εξειδικευμένης ζήτησης τρόφιμα και πρώτες ύλες. Θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει απομειωτικά στην ανεργία στο Δήμο μας, αρκεί βέβαια όλοι να αναγνωρίσουμε τους νέους αυτούς θεσμούς και να απεμπολήσουμε τις αγκυλώσεις αντιπαραγωγικών νοοτροπιών του παρελθόντος.
5. Περιβάλλον
Είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια όσον αφορά στη συμπόρευση των προσπαθειών μας με τους κανόνες της οικολογίας που συνεπάγεται σεβασμό στο περιβάλλον. Εφόσον θα δικαιούμεθα θα ακολουθήσουμε τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ΚΥΑ 125347/568/20-1-2004 (ΦΕΚ 142/Β 729-1-04). Κατανοούμε απόλυτα πως τη γη την κληρονομήσαμε βάζοντας υποθήκη να την παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές όχι απλά γόνιμη, αλλά γονιμότερη.
6. Επίλογος
Στα βορειοανατολικά του Δήμου Δοξάτου, περιοχή Κυργίων, επικρατούν άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη όλων των μορφών κτηνοτροφίας. Αντίθετα ο συντριπτικός αριθμός των Δημοτικών Κοινοτήτων στο νότιο τμήμα του Δήμου μας είναι καταλληλότερες για τα φυτά των Μεγάλων Καλλιεργειών, τα Χορτοδοτικά είδη τα Κηπευτικά κ.λ.π. Οι κοινότητες αυτές γειτνιάζουν/βρίσκονται στην παρατενάγεια ζώνη του τυρφώνα, γνωστός ως «Τενάγη Φιλίππων» (πρώην λίμνη Πραβίου). Τα Τενάγη αποτελούν ένα οικότοπο υψίστης οικολογικής σημασίας από υδρολογική και κλιματολογική άποψη. Εξαιτίας της ποιότητας της τύρφης (πάχος και σύσταση) δεν ρυθμίζει μόνο τις παροχές νερού των πηγών στα κράσπεδα των μαρμάρων σε ολόκληρη τη λεκάνη, αλλά λειτουργεί ισορροπιστικά στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής, επίσης αποδεσμεύει ετησίως από 8 μέχρι 15 Kg/στρ. αζώτου (είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης των φυτών). Στο στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την οργανική ουσία (>10%) και τη χαμηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα (βρίσκεται στα 2-3 m το καλοκαίρι), οι παραγωγοί μας επιτυγχάνουν τις υψηλότερες ανά την Ελλάδα αποδόσεις π.χ. στο Καλαμπόκι (με ισοδύναμη εισαγωγή ενέργειας), που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 1400 κιλά ανά στρέμμα. Η έκφραση αυτού του στοιχείου σε μεικτό εισόδημα που επιτυγχάνουν οι παραγωγοί του Δήμου μας μόνο από τα Τενάγη, ανέρχεται σε περίπου 110 εκατ. ευρώ (οι τιμές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα). Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι οι παραγωγοί του Δήμου μας δεν πρέπει να εφαρμόζουν δόσεις αζωτούχου λιπάσματος μεγαλύτερες από 15 Kg/στρ. στο καλαμπόκι. Ένα άλλο, κατά τη γνώμη μας, ενδιαφέρον στοιχείο για τους οικολογικά ευαίσθητους πολίτες είναι ότι το καλαμπόκι δεν ανήκει στα είδη καλλιεργειών που επιβαρύνουν με διοξείδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα ( ανήκει στα C4 φυτά που αξιοποιούν έντονα το CO2 της ατμόσφαιρας).
Ήμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η προτεινόμενη Τεχνική Επαγγελματική Σχολή στο Δήμο μας θα αποτελέσει μοχλό στην αειφόρο τεχνική και οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους Νέους μας και τέλος, όχι όμως λιγότερο σημαντικό, θα λειτουργήσει ως παράγοντας κοινωνικής σταθερότητας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους αναγνώστες της προτάσεώς μας αυτής και ευχόμεθα σε μια ευτυχή κατάληξη.

Νικόλαος Σιδηράς
τ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

ΠΗΓΗ: http://www.doxato.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2164&Itemid=26

Δεν υπάρχουν σχόλια: