.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΠΤΗΣΗ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΞΑΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ - 27 ΑΠΡ 2017.

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι, 26 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4658
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πληροφορίες: Αντωνιάδου Βασιλική
Διεύθυνση: Κανάρη & Νεροφράκτη
66031 Καλαμπάκι
Τηλ.:2521352405

Θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 70
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α')
2. Την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’)
3. Τη δημόσια Πρόσκληση Νο1/2017 που απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
δήμους της χώρας (επιβλέποντες φορείς) συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων , για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης.
4. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ως άνω Δημόσιας Πρόσκλησης στο οποίο εμφανίζεται
από τον ΟΑΕΔ ο αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά ειδικότητα και ανά Δήμο,
όπου για το Δήμο Δοξάτου ορίζονται 54 θέσεις απασχολούμενων.
5. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ της ως άνω Δημόσιας Πρόσκλησης στο οποίο
αναγράφονται τα Προσόντα Πρόσληψης – Προσοντολόγιο των απασχολουμένων.
6. Τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ
7. Τα υπ’αριθμ. 2009/28-03-17, 2109/30-03-17, 2169/31-03-17 και 2210/03-04-17
έγγραφα του ΟΑΕΔ με τα οποία ενημερωθήκαμε για τους επιλεγέντες στο Δήμο
μας.
8. Τα ατομικά συστατικά σημειώματα των υποδειχθέντων από τον ΟΑΕΔ
ωφελουμένων που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και που κατατέθηκαν
από τους ίδιους στο Δήμο Δοξάτου, καθώς και το γεγονός ότι δεν παρήλθε η
προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων από
την ημερομηνία υπόδειξής τους από τον ΟΑΕΔ.
9. Το γεγονός ότι η η τοποθέτηση των ωφελουμένων γίνεται στο πλαίσιο της
Δράσης “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των
περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.2.ΙΙ που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ”.
10. Τα υποβληθέντα από τους επιλεγέντες δικαιολογητικά
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη των κάτωθι από 27-04-2017 έως 26-12-2017 και την τοποθέτησή τους
ως εξής: