.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΑΙ ΖΟΥΡΝΑΔΕΣΧορευτής στην Θρακική Εστία και ο Δοξατινός κ. Ζήσης Γιαννάκης..

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1913

Αύριο Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 21:00 στον χώρο του μνημείου της Εκκλησίας θα τελεσθεί το Μνημόσυνο για τους σφαγιασθέντες Δοξατινούς από τον υποχωρούντα τότε βουλγαρικό στρατό την 30η Ιουνίου του 1913.

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2011 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου.

Αριθ.Αποφ.: 1 / 2011

«Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και
αναπληρωτή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου.»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δοξάτου που βρίσκεται στην Μ. Αλεξάνδρου 1 στο
Δοξάτο σήμερα την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Δοξάτου, κατόπιν της αριθ. 3/15-06-2011 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, σε καθένα
από τα μέλη του.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (9) εννιά μελών
βρέθηκαν παρόντα τα (6 ) μέλη, ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ότι με την
υπ’ αριθμ. 121/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου», μέχρι τη λήξη
της παρούσας Δημοτικής περιόδου, ορίζονται μέλη του οι κάτωθι:
· Βογιατζής Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο
Αλβανόπουλο Δημήτριο.
· Δημητριάδου Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωτή της τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο
Αποστολίδη Δημήτριο.
· Δραγουδάκης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό
Σύμβουλο Τίρλα Δημήτριο.
· Μπερμπερίδης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό
Σύμβουλο Σαραπάρη Κωνσταντίνο.
· Ζουρνατζής Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του την επίσης Δημοτική
Σύμβουλο Στρατέλη – Φυρινίδου Δήμητρα.
· Ιωάννου Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας) Σερέτη Ανέστη.
· Θεοδωρίδου Αθανασία του Πασχάλη Εκπρόσωπος φορέα (Πολοτιστικός Σύλλογος
Καλαμπακίου) με αναπληρώτρια της την Γκαϊτατζή Άννα του Δημητρίου.
· Πολυχρονάκης Αθανάσιος του Ανέστη με αναπληρωτή του την επίσης δημότισσα Βεράνη
Κυράνθη
του Βασιλείου.
· Παπαδόπουλος Σάββας του Αθανασίου δημότης με αναπληρωτή του την επίσης δημότισσα
Αντωνίου Δέσποινα του Αλέξανδρου.

Εκπρόσωπος εργαζομένων δεν απαιτείται διότι ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι
μικρότερος των είκοσι ατόμων.
Επίσης ορίζονται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βογιατζής
Θωμάς
και Αντιπρόεδρος αυτού η Δημοτική Σύμβουλος κα. Δημητριάδου Ιωάννα.
Η επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
τον Πρόεδρο κ. Βογιατζή Θωμά και αναπληρωτή αυτού την Αντιπρόεδρο κα. Δημητριάδου Ιωάννα.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 /2011
Γι αυτό συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Βογιατζής ΘωμάςΠΗΓΗ: www.doxato.gr

Τέλος στο «Καλημέρα Ήλιε»

Τέλος στο «Καλημέρα Ήλιε»
28.06.2011 - 08:31

Στην απαγόρευση χρήσης του τραγουδιού - ύμνου για το ΠΑΣΟΚ προχώρησε χθες η κόρη του αείμνηστου Μάνου Λοΐζου, μια απόφαση που αφορά το γνωστό σε όλους μας «Καλημέρα Ήλιε». Έτσι με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση η Μυρσίνη Λοΐζου με μια συμβολική κίνηση, απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιούνται τραγούδια του πατέρα της σε κομματική εκδήλωση ή δραστηριότητα.

.«Παλιότερα, απλά με ενοχλούσε αισθητικά καθώς και με πλήγωνε. Τώρα όμως πλέον εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του Λαού και των εργαζομένων», τονίζει μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

Αυτούσια η επιστολή της Μυρσίνης Λοΐζου