5 ψήφοι

Dramas
Η ιστορία της περιοχής του σημερινού Δήμου Δοξάτου από την προϊστορική περίοδο μέχρι και το 19ο αιώνα βασίζεται κυρίως σε αρχαιολογικά ευρήματα και όχι σε αναφορές σε ιστορικές πηγές. Για το λόγο αυτόν η ιστορική εξέλιξη στην περιοχή μας πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο ιστορικό περίγραμμα που θα αφορά την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, επειδή γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη και στην περιοχή της Δράμας αφορούν άμεσα και τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, τον Άγιο Αθανάσιο, το Δοξάτο, το Κεφαλάρι και τα Κύργια. Η ιστορία της περιοχής της Δράμας χωρίζεται σε πέντε περιόδους: προϊστορική (50000-700 π.Χ.), αρχαία (700-146 π.Χ.), ρωμαϊκή (146 π.Χ.-324 μ.Χ.), βυζαντινή (324-1383 μ.Χ.) και νεότερη (1383-σήμερα).