.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκι 28 Ιουλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ∆ Ρ Α Μ Α Σ Αριθ.Πρωτ: 11610
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πληροφορίες:Γεώργιος Γκαρµπούνης
∆ιεύθυνση:Νεροφράκτη & Κανάρη 66031 Καλαµπάκι
Τηλ.:2521352405
Fax:2521352409
Θέμα: Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς
χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ .203
Ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου
Έχοντας υπόψη
1. την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α’)
2. το άρθρο 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α')
3. την περίπτ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94
4. την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (ΦΕΚ 3172/26.11.2014
τεύχος Β’)
5. Τη δηµόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 που απευθύνεται σε
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
6. τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
7. Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που καταρτίστηκε από τον
ΟΑΕ∆
8. τα υπ’ αριθ. 4460/2015,4488/2015,4489/2015 και 4498/2015,
4519/2015, 4569/2015, 4608/2015 και 4820/2015 έγγραφα του
Ο.Α.Ε.∆. µε το οποίο ενηµερωθήκαµε για τους επιλεγέντες στο ∆ήµο
µας
9. τα υποβληθέντα από τους επιλεγέντες δικαιολογητικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη ∆.Κ. ∆οξάτου».

1
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2015
Της από 28/07/2015 Συνεδριάσεως της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆οξάτου
Στο Καλαµπάκι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 28η του
µηνός Ιουλίου του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
14:15 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
∆οξάτου υπό την προεδρία του ∆ηµάρχου κ. ∆αλακάκη ∆ηµητρίου και
µετά από την αριθ. 11528/24-07-2015 γραπτή πρόσκλησή του που
δόθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που είναι µέλη
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7
µελών βρέθηκαν παρόντες:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆αλακάκης ∆ηµήτριος Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Παρασκευάς Μέλος
Ζεκερίδης Χαράλαµπος »
 Γιαπαύλος Νικόλαος »
 ΑΠΟΝΤΕΣ
Βόϊτσος Κωνσταντίνος »
Χατζηλαζάρου Αναστάστιος Αντιπρόεδρος
Τίρλας ∆ηµήτριος Μέλος
Παρουσία και της Τρούτπεγλη Καλλιόπης υπαλλήλου του ∆ήµου
∆οξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Αριθµός Απόφασης : 110/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης
και των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισµού για το έργο µε
τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη ∆.Κ. ∆οξάτου».


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι του ποσού 223,37€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).(ΕΦ. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
 ∆ΗΜΟΣ: ∆ΟΞΑΤΟΥ
 Ηµεροµηνία: 28/07/2015
 Αριθµ. Πρωτ.:11644
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι
του ποσού 223,37€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι του ποσού 184,50€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). (ΕΦ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
 ∆ΗΜΟΣ: ∆ΟΞΑΤΟΥ
 Ηµεροµηνία: 28/07/2015
 Αριθµ. Πρωτ.:11645
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι
του ποσού 184,50€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι του ποσού 504,30€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). (ΕΦ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
 ∆ΗΜΟΣ: ∆ΟΞΑΤΟΥ
 Ηµεροµηνία: 28/07/2015
 Αριθµ. Πρωτ.:11647
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι
του ποσού 504,30€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι του ποσού 528,90€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). (ΕΦ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
 ∆ΗΜΟΣ: ∆ΟΞΑΤΟΥ
 Ηµεροµηνία: 28/07/2015
 Αριθµ. Πρωτ.:11648
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι
του ποσού 528,90€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι του ποσού 541,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). (ΕΦ. ΧΡΟΝΙΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
 ∆ΗΜΟΣ: ∆ΟΞΑΤΟΥ
 Ηµεροµηνία: 28/07/2015
 Αριθµ. Πρωτ.:11683
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της εργασίας δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ ∆οξάτου» έναντι
του ποσού 541,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - «Αµµοχαλικόστρωση οδού επί του Ο.Τ. Γ145 της περιοχής επέκτασης ∆.Κ. ∆οξά- του»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικ. Έτος : 2015
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Κ.Α. 30/7333.47
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ KAI ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Σ.
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
ΕΥΡΩ (4.990,00) (µ ε ΦΠ Α)
Μεταξύ του ∆ηµήτριου ∆αλακάκη ∆ηµάρχου ∆οξάτου και της Τεχνικής Εταιρείας
Γραµµατής Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε µε έδρα το Καλαµπάκι ∆ράµας, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα στα
γραφεία του ∆ήµου σήµερα την 29η του µηνός Ιουλίου του έτους 2015.
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/06) ∆.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής
∆ηµοσίων έργων» ως και του άρθρου 9 του Π.∆.171/1987.
3. Την αριθ. 79/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εγκρίθηκε µε το 9147/09-
07-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (Τµήµα ∆ιοικη-
τικού – Οικονοµικού Ν.∆ράµας.), σύµφωνα µε την οποία αναθέτει την εκτέλεση του έρ-
γου στο δεύτερο των συµβαλλοµένων.
4. Την αριθ. 18/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆οξάτου
Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι
στη δεύτερη των συµβαλλοµένων τεχνική εταιρεία Γραµµατής Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε., την εκτέ-
λεση του έργου :
«Αµµοχαλικόστρωση οδού επί του Ο.Τ. Γ145 της περιοχής επέκτασης ∆.Κ. ∆οξά-
του»
αντί ποσού τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (4.056,91
ευρώ) και επί πλέον ΦΠΑ 23%.
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Ν.3669/2008 και του
Π.∆.171/87 µέσα σε προθεσµία –60– ηµερολογιακών ηµερών.
Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης για αποζηµίωση ατυχηµάτων του ιδίου και πάσης φύσεως προσωπικού του ως και
πάσης φύσεως αποζηµιώσεις που θα προκληθούν για ζηµίες από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πά-
σης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά του κλπ σε πρόσωπα,
σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δηµοσίου, των δήµων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και
απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.
Οι κάθε φόροι εισφορές κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον α-
νάδοχο.
Αν περάσουν τριάντα ηµέρες από σήµερα και ο εργολάβος δεν κάνει έναρξη των εργα-
σιών κηρύσσεται έκπτωτος µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και απο-
δέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την αριθµ. 45482/24-07-2015 εγγυητική επιστολή
του ΤΣΜΕ∆Ε, ποσού 203,00 € για την καλή και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος εκτέλε-
ση του έργου.
Το συµφωνητικό αυτό αφού χαρτοσηµάνθηκε και πρωτοκολλήθηκε αυθηµερόν στο βι-
βλίο του ∆ήµου µε αριθµό 11719 συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, κάθε συµβαλλόµενος πή-
ρε από ένα, και τρία θα µείνουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΑΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9B9%CE%A995-%CE%A9%CE%9F%CE%9C?inline=true