.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Το παρακάτω δελτίο τύπου ελήφθη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μεταφέρεται ως έχει.                       

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Δευτέρα 8/12/2014 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση (αριθμός πρόσκλησης 20) και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου  με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης. Παρόντες δεκαεννέα Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεκατρείς (13) από την πλειοψηφία, τρεις από την μείζωνα αντιπολίτευση και τρεις (3) από την «Ανοιχτή Παρέμβαση».
Η συνεδρίαση αυτή ήταν ακριβώς μετά την έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Λήψη απόφασης περί διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου Δοξάτου, των σχολικών επιτροπών του Δήμου Δοξάτου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου.
Ως δια μαγείας, οι παρόντες σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής από εννέα (9) έγιναν δεκατέσσερις  (14), ουσιαστικά δεκαπέντε (15) λόγω της αναγκαστικής απουσίας της κας Στυλίδου Μαρίας στην οποία ευχόμαστε σύντομη και επιτυχή αποκατάσταση στην περιπέτεια με την υγεία της.  Τα συμπεράσματα δικά σας.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η «Ανοιχτή Παρέμβαση» επανέθεσε στο Δήμαρχο τα ερωτήματα:
1ον Τι γίνεται με τα κοιμητήρια του Αγ. Αθανασίου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους διαθέσιμους χώρους προς ενταφιασμό. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για την αγορά  του παρακείμενου οικοπέδου. Αυτή η απάντηση λαμβανόταν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
2ον Ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής αρχής σχετικά  με το Γυμνάσιο Καλαμπακίου και αν θα γίνει εκ νέου μελέτη για τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει κονδύλιο από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για τη μελέτη αυτή.
Επίσης έθεσε το ερώτημα σχετικά με:
Το έργο της διάνοιξης του δρόμου Περιστεριάς – Αίγειρου, αν απεντάσεται τελικά ή θα συνεχιστεί. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το έργο δεν θα συνεχιστεί.
Τέλος, η «Ανοιχτή Παρέμβαση» τόνισε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Δημοτικής αρχής (περισσότερο από ένα (1) μήνα) να καθαρογραφεί η απόφαση  με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι ομόφωνα όχι στον Τ.Α.Ρ.
       Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, ζήτησε να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα θέματα:
1. αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου
 2. αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου

 3. σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δοξάτου.
Η πρότασή του έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.              
Τα θέματα 1 και 3 ψηφίστηκαν ομόφωνα, το  θέμα 2 κατά πλειοψηφία.
Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» το καταψήφισε στο σημείο που αναφερόταν στη διαγραφή του έργου για τα αποδυτήρια  του σταδίου Αγίου Αθανασίου, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους χώρους αυτούς που τους χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον παιδιά και πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερη ευαισθησία σε  τέτοια θέματα. Μετά μάλιστα και τη συγχώνευση-συνεργασία σε επίπεδο παιδικών και εφηβικών ομάδων των «Φίλιππων»  Δοξάτου και της ΠΑΜΑ Αγίου Αθανασίου η έλλειψη αυτή είναι τραγική .
Ακολούθησε η συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης ποσού 39.768,66€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης θεσμού σχολικού τροχονόμου και κατανομή ποσού 36.972,66€ (δ’ δόσης 2014 λειτουργικών δαπανών) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου.
Ψηφίστηκε ομόφωνα εκτός του ποσοστού του καταμερισμού των χρημάτων  (55%-45%) υπέρ της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» ζήτησε το ποσοστό να γίνει 50%-50% για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή γιατί αυτό λένε όλα τα στοιχεία και μάλιστα, αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την κατανομή από την παλαιά Νομαρχία, θα έπρεπε να ήταν λίγο περισσότερο για τη Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή..
  2ο Θέμα: Έγκριση ή μη της αριθ. 177/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου (8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).
Ψηφίστηκε  κατά πλειοψηφία.
3ο  Θέμα :    Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης της δημότισσας Στογιάννη  Συρματώ    από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου.
Η αίτηση της παραίτησης έγινε δεκτή ομόφωνα λόγω της επιστολή της που έχει ως εξής:Η «Ανοιχτή Παρέμβαση»  δήλωσε παρών στην πρόταση του Δημάρχου για το πρόσωπο που την αντικατέστησε.
4Ο Θέμα: Απόφαση ορισμού επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» δήλωσε παρών.
10ο Θέμα: Έγκριση έκθεσης επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 περί καθορισμού μισθωμάτων αναψυκτηρίων Δήμου Δοξάτου.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
            Τα παρακάτω θέματα:
5ο Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο»
6ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης θέρμανσης (μεταβολή της θέσης τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων) του έργου «Κατασκευή Πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο
7ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα βελτίωσης-συντήρησης υποδομών Δ.Δ  Αγ. Αθανασίου»
9ο Θέμα:  Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Δ.Κ Καλαμπακίου.
11ο Θέμα: Έγκριση ή μη υπογραφής σύμβασης χρήσης του συστήματος     Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσων του παραπάνω συστήματος.
Ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Αποσύρθηκε το 8ο Θέμα : Έγκριση συνεργασίας Δήμου Δοξάτου με αδειοδοτημένη μονάδα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.


Καλαμπάκι, 19-12-2014                             Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
                                        ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
                                        Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου
                                        Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Η ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΦΩΤΟ