.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου στις 26 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30

Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352464
Fax: 2521352429
e-mail:dimarxos@doxato.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε
έκτακτη συνεδρίαση στις 26 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1
ο
 Θέμα Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 26ης
Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
2ο θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου
Δοξάτου οικονομικού έτους 2018
 Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι
ήδη έχει παρέλθει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος μπορεί να
πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ώσπου
να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος
Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που
έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή α)των υποχρεωτικών δαπανών β)των
δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς). Στην 5η
 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 21-02-2018 εκ παραδρομής δεν αιτιολογήθηκε η υπέρβαση του
ανώτατου επιτρεπτού ορίου στα έσοδα του 2018 σύμφωνα με το αριθμ. 1824/13-02-
2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θεωρείται
Καλαμπάκι 23-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 1916
 Συνεδρίαση: 7η
Σελίδα 2 από 2
επιτακτική ανάγκη ή άμεση τακτοποίηση της αναπομπής του προϋπολογισμού
προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου για έγκριση.
 Ο Πρόεδρος
 του Δημοτικού Συμβουλίου
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου