.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

3η ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΝΑΡΞΗ :11:00 ΑΠΟ ΤΟ TSIKOSBIKES.


Η ΦΡΕΓΑΤΑ "ΣΑΛΑΜΙΣ" ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 19:00


ΠΗΓΗ: ΕΦ. "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ" - 31 ΜΑΙ 2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ !


ΠΗΓΗ: εΦ. "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ" - 31 ΜΑΙ 2017.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΕ) ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι , 29-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ: 6251
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Νεροφράκτου & Κανάρη γωνία
66031 Καλαμπάκι
Πληροφορίες :Κ. Τσεντίδης
Τηλ.: 2521352415
Τηλ/τυπικό 2521352419

E-mail : ktsentidis@doxato.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου
Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ. 54/2017 απόφαση του Δ.Σ., η οποία
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 5665/12-05-2017 όμοια της Αποκεντρωμένης διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννιά (9) ατόμων, με
ειδικότητα ΥΕ εργατών πρασίνου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με
τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών
πρασίνου
9 1. Δεν απαιτούνται ειδικά
τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του Ν.2527/1997)
Δύο (2)
μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλ υν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και τους
περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, καθώς και ότι η διάρκεια της
απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στον Δήμο Δοξάτου δεν
υπερβαίνει του δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου
(Δ/νση: Κανάρη & Νεροφράκτη Τ.Κ.66031 Δοξάτο Δράμας, γραφείο 209, τηλ:
2521352405).
 Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κα. Γρίβα Κυριακή κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δαλακάκης Δημήτριος

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A4%CE%A7%CE%A995-%CE%A9%CE%93%CE%9E?inline=true

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

29η ΜΑΙΟΥ 1453.

Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2017 - ΩΡΑ: 18:00

Σημ. "Δοξατινών Νέων": ΠΡΟΤΑΣΗ : Να μεταδίδονται απευθείας και να αποθηκεύονται στο διαδίκτυο οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των άλλων Επιτροπών του Δήμου.

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013162233052&pnref=friends.search
Dhmos Doxatou
23 ώρες
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Μαϊου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ο ΔΟΞΑΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΟΥΤΗΞΕ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΕ 60ΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ !

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ
Η βουτιά αρχιφύλακα στο Θερμαϊκό ηχηρή απάντηση στη μισθολογική βουτιά των αστυνομικών
Ενώ όλοι βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο καθίζησης, μια ανήλια διάθεση μας ακολουθεί παντού , λόγω της κρίσης ολκής που επισκιάζει τα πάντα, υπάρχουν παραδείγματα που μας κάνουν να ευθυγραμμίζουμε την εκτροχιασμένη μας πορεία, άνθρωποι που εκπέμπουν λάμψη στη θαμπάδα που οι ειδικές συνθήκες μας επιβάλλουν…
Σ’ αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να επικεντρωθούμε…Τέτοιες συνθήκες ερμηνεύτηκαν περιφραστικά, αυτές που ο αστυνομικός βιώνει τον κίνδυνο  να του στοιχίσει την ίδια του τη ζωή, προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή του ως ευσυνείδητος επαγγελματίας. Η αγωνία του να σώσεις μια ζωή που θέλει να παραιτηθεί από την αδιέξοδη καθημερινότητά του, δεν εκφράζεται περιφραστικά…Δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος της δικής του ζωής!!! Να βουτάς σε απύθμενα θολά νερά για να πολλαπλασιάσεις τις τελευταίες αναπνοές μιας γυναίκας και να την τραβήξεις πίσω στη ζωή…Έτσι, τα ξημερώματα τις 23-05-2017 λίγο μετά τις 06.00΄, το πλήρωμα του περιπολικού στο οποίο επέβαιναν ο Αρχιφύλακας ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ Μηνάς του Α.Τ. Χαριλάου και ο Αρχιφύλακας ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος του Α.Τ. Καλαμαριάς, λαμβάνοντας κλήση από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άτομο στη θάλασσα στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, μετέβηκαν σε τάχιστο χρόνο. Φτάνοντας και βλέποντας μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών περίπου να επιπλέει σχεδόν ακίνητη και ανήμπορη να προσεγγίσει τη στεριά, έχοντας εγκαταλειφθεί από τις δυνάμεις της, ο πρώτος (Μηνάς), χωρίς δισταγμό βούτηξε στα βαθιά και ακάθαρτα νερά του Θερμαϊκού για να τη σώσει από βέβαιο πνιγμό…Με τη βοήθεια του δεύτερου αστυνομικού (Δημήτρη) και ενός υπαλλήλου του ΕΚΑΒ ,η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή στη στεριά όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κι όμως, αυτοί οι αστυνομικοί , όλοι οι Αστυφύλακες της πρώτης γραμμής αντί της αξιοπρεπούς στάσης της πολιτείας απέναντί τους, τους φιλοδωρεί με ειδικό επίδομα συνθηκών της τάξεως των 55 ΕΥΡΩ…..
Όμως ,το φιλότιμο και το μεράκι δεν φτάνουν για να ισοφαρίσουν την αίσθηση αδικίας που δημιουργεί το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο στον αστυνομικό. Κατά τη γνώμη μου, το επίδομα ειδικών συνθηκών, όπως βαπτίζουν το επίδομα κινδύνου, δεν πρέπει να ξεκινάει αλλά να καταλήγει σε ύψος στο βαθμό του Αστυφύλακα και όχι σε Ανώτατους Αξιωματικούς, οι οποίοι θα λαμβάνουν έως το οκταπλάσιο ποσό από αυτόν!
Ας σταματήσει να επικρατεί για τον μάχιμο αστυνομικό η αισιοδοξία της απελπισίας: « Αφού ο ασθενής δεν πέθανε , μπορεί να καλυτερεύσει»! Η ενεστώσα πολιτική ηγεσία να στοχεύσει άμεσα στην ίαση της τραυματισμένης αξιοπρέπειας του αστυνομικού, επαναπροσδιορίζοντας το μέγιστο οικονομικό ολίσθημα που διαπράττεται σε βάρος του…Εξάλλου, ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης το λέει ξεκάθαρα: « Αρκετά λατρέψαμε τον κίνδυνο κι είναι καιρός να μας το ανταποδώσει…»
Μηνά και Δημήτρη,  το φιλότιμο και η υπηρεσιακή σας ευσυνειδησία ας παραδειγματίσουν ….και ας προβληματίσουν.
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Σ.Υ.
 Μέλος του Ε.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
ΠΗΓΗ: http://policenet.gr/article/%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%81%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Και άλλο χρυσό μετάλλιο για την Κορακάκη

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Και άλλο χρυσό μετάλλιο για την Κορακάκη

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Τη μία επιτυχία μετά την άλλη βάζει στόχο η Άννα Κορακάκη. Μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται στο Μόναχο ήρθε η σειρά και του χρυσού.
Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής αγωνίστηκε σήμερα στο αεροβόλο πιστόλι 10 μ. και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου. Για την Ελληνίδα αθλήτρια ήταν το δεύτερο μετάλλιο από τους αγώνες της Γερμανίας, μία διοργάνωση στην οποία παίρνουν μέρος οι κορυφαίες του κόσμου.
Η Άννα Κορακάκη προκρίθηκε στον τελικό ως 5η (585). Και εκεί έδειξε ότι τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία. Mε εντυπωσιακή ψυχραιμία –ιδιαίτερα στις τελευταίες βολές- δεν άφησε κανένα περιθώριο στις αντιπάλους της και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, σε παγκόσμιο κύπελλο, στο αεροβόλο πιστόλι 10 μ. (σκορ 241,2).
Στη δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκε η Ουκρανή Κόστεβιτς (241,2) και στην τρίτη η Κινέζα (217,5). «Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πήγαμε σε δύο παγκόσμια κύπελλα και στα δύο κατακτήσαμε μετάλλια. Είναι εκπληκτική. Απίστευτο αυτό που έχει πετύχει», δήλωσε στην «Κ» ο προπονητής και πατέρας της αθλήτριας Τάσος Κορακάκης, εμφανώς συγκινημένος, αλλά και ενθουσιασμένος. 
ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/910786/article/epikairothta/a8lhtismos/kai-allo-xryso-metallio-gia-thn-korakakh

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΔΟΞΑΤΟ - ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 23 ΜΑΙ 2017Τα ξημερώματα της Τρίτης 23 Μαΐου 2017, ασυνείδητος οδηγός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο (!) όχημα, εδώ στο Δοξάτο, επί της οδού Ν. Πλαστήρα (ο δρόμος στον οποίο πραγματοποιείται το Κυριακάτικο Παζάρι του Δοξάτου) και έφυγε.

Όποιος είδε ή γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου  (25210 -  66920).

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ) - ΦΩΤΟ - 21 ΜΑΙ 2017

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής στον Δήμο μας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει εξαγγελίες και υποσχέσεις για "διαμόρφωση της δυτ. εισόδου του Δοξάτου" και από τον τωρινό Δήμαρχο, και από προηγούμενους Δημάρχους .. Η κατάσταση παραμένει η ίδια, εδώ και δεκαετίες..
Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Α.Ε. Κ. ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ 2-0 - 21 ΜΑΙ 2017 - ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ : http://sportdrama.gr/filippi-doxatou-e-kali-vrysis-2-0/

Σημ "Δοξατινών Νέων" : Πηγή του ρεπορτάζ του αγώνα:  http://sportdrama.gr/filippi-doxatou-e-kali-vrysis-2-0/ - Δημήτρης Αδάκτυλος.

Φώτο και βίντεο: Δοξατινά Νέα.ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ – Α.Ε. ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ 2-0

Β1 - Β2 Ε.Π.Σ. Δράμας

Άξια πρωταθλήτρια Β’ κατηγορίας με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο

Στο ουδέτερο γήπεδο του Ξηροποτάμου έγινε χθες ο τελικός αγώνας μεταξύ των δύο πρώτων στους δύο ομίλους της Β’ κατηγορίας, τους Φίλιππους Δοξάτου στον πρώτο και της Α.Ε. Καλή Βρύσης στον δεύτερο.

Ένα παιχνίδι που έκρινε πέρα από την πρωτιά και το κύπελλο πρωταθλητή στην κατηγορία και την μοναδική αήττητη ομάδα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Δράμας, μια και οι δύο ομάδες τερμάτισαν άνετα πρώτες και αήττητες στον όμιλο τους.

Τελικά το Δοξάτο με πρωταγωνιστή τον Χριστοφορίδη που σκόραρε δύο φορές στο 32’ και το 69’ κατέκτησε άξια τον τίτλο, σ’ ένα παιχνίδι που ήταν πολύ ανταγωνιστικό, είχε πολλές φάσεις κυρίως στο πρώτο μέρος, δυνατές μονομαχίες με πολλές κίτρινες κάρτες και μια κόκκινη.


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ - ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ! ΚΑΟΔ - ΑΕΔ : 39-49 - 20 ΜΑΙ 2017ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/groups/163989484044054/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1495434579279889

Η Milona Ioanna πανευτυχής.
Και οι 11 ήταν υπεροχοι σήμερα!!!ΚΑΟΔ-Α.Ε ΔΟΞΑΤΟΥ 39-49!!η πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση!!συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με πολύ υπομονή συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά μέσα στο γήπεδο!!συνεχίζουμε σεμνά και δυνατά για τους αγώνες που απομένουν!!

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΔΟΞΑΤΟΥ -105 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ! ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ! - 21 ΜΑΙ 2017

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάρτησης είναι να αναδείξουμε το Κυριακάτικο Παζάρι του Δοξάτου, χωρίς να διαφημίσουμε κάποιους συγκεκριμένους πωλητές - παραγωγούς ή κάποια προϊόντα, για αυτό και οι φωτογραφίες αναδεικνύουν ακριβώς την μεγάλη ποικιλία όσων μπορείτε να βρείτε και μόνο, χωρίς πρόσωπα πωλητών, παραγωγών και πελατών. Ευχαριστούμε για την συνεργασία τους πωλητές - παραγωγούς και τους ευχόμαστε καλές δουλειές !


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 22α του μηνός Μαΐου του 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι, 18-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5898
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Προς τον κ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 22α  του μηνός Μαΐου          του 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΔΟΞΑΤΟ - ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙ 2017 - ΩΡΑ 17:30 - ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ 1941 - ΠΕΥΚΑΚΙΑΤο Σάββατο 20 Μαΐου 2017 και ώρα 17:30 θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός και Αρτοκλασία στο εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται στον χώρο του Ηρώου των σφαγιασθέντων την 29η Σεπτεμβρίου 1914 ("πευκάκια").


ΕΦ. "ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ" ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΔΟΞΑΤΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Με την ευκαιρία της σημερινής μαύρης επετείου για την Ποντιακή Γενοκτονία, ας θυμηθούμε τις εκδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2001 στον τότε Δήμο Δοξάτου, μέσα από το 2ο φύλλο της εφημερίδας "Νέα του Δοξάτου" (Ιούλιος 2001) που εκδίδει ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός σύλλογος Δοξάτου.

Η Γενοκτονία των Ποντίων

Η Γενοκτονία των Ποντίων

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανές δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝ 2017


ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: http://www.mountathosarea.org/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%AC%CE%B8%CF%89/%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/


Ένα πιάτο γεμάτο βιταμίνες και πρωτεΐνη από την Δοξατινή κ. Μαριάνθη Πετροπούλου

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Και κάτι διαφορετικό, αλλά προφανώς νόστιμο και υγιεινό!

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/mara.indiana1?fref=ts

Μαριανθη Πετροπουλου στην τοποθεσία Marianthi's-Home (मेरी आत्मा) .
Ένα πιάτο γεμάτο βιταμίνες και πρωτεΐνη. Κουνουπίδι ψητό στον φούρνο με αλάτι Ιμαλαΐων, κολοκυθάκια βραστά με αλάτι μαύρο Κύπρου, φαγόπυρο (κοινώς μαυροσίταρο), και γιαούρτι στραγγιστό 2%.
ΥΓ: Κι όλα αυτά χωρίς λάδι! ;)

Φωτογραφία της Μαριανθη Πετροπουλου.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες καθαρισμού γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» , ποσού 18.960€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι: 08/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5120
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Κιοσέογλου Χαράλαμπος
Τηλ. : 2521352410
FAX: 2521352419
Email: kioseoglou@doxato.gr
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες καθαρισμού γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος
Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» , ποσού 18.960€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:


Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΔΟΞΑΤΟ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1913 - 16 ΜΑΙ 2017 - ΦΩΤΟ


Φ.Γ.Σ. "ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ" ΔΟΞΑΤΟΥ - Α.Ε. Κ. ΒΡΥΣΗΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙ 2017 - 18:15 - ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΑγώνες μπαράζ Β' ερασιτεχνικής
#2026 - Ημερ: 15/5/2017

Αγώνες μπαράζ για τις θέσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης της Ενιαίας Βαθμολογίας της Β ΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθούν όπως παρακάτω :

Για τις θέσεις 5η , 6η 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-05-2017 ΩΡΑ 11.00
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ – ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ

Για τις θέσεις 2η , 3η 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-05-2017 ΩΡΑ 16.00
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

Για τις θέσεις 1η , 2η 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-05-2017 ΩΡΑ 18.15
ΓΗΠΕΔΟ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ – Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΠΗΓΗ: http://www.epsd.gr/news/article.asp?code=2026

Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ
#2025 - Ημερ: 15/5/2017

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Δράμας σας συγχαίρει θερμά για τη κατάκτηση της 1ης θέσης του πρωταθλήματος της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας του Β1 Ομίλου την ανακήρυξη σας ως Πρωταθλητή της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας του Β1 Ομίλου περιόδου 2016-2017 και για την άνοδό σας στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

ΠΗΓΗ: http://www.epsd.gr/news/article.asp?code=2025

ΣΟΝΕ - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος - Φιλανθρωπική συναυλία στο "Αριστοτέλειον" Θέατρο Θεσσαλονίκης - 3 Ιουνίου 2017


Ανάρτηση Συναυλίας ΣΟΝΕ


Εισερχόμενα
x

Youth Symphony Orchestra of Greece

Συνημμένα11:47 μ.μ. (Πριν από 9 ώρες)
προς Εμένα
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος - www.ysog.eu

Αγαπητοί καλησπέρα σας,

Σας παρακαλούμε να αναρτήσετε στο site σας και στην επίσημη σελίδα σας στο Facebook το παρακάτω Δελτίο Τύπου το Τηλεοπτικό σποτ και την Αφίσα, εν όψει της Τελετής Λήξης - Φιλανθρωπικής Συναυλίας της ΣΟΝΕ.

Τίτλος: Φιλανθρωπική Συναυλία - Τελετή Λήξης φετινής περιόδου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΕλλάδοςΜόλις αναρτηθεί, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε το σχετικό link στο email (orchestraofgreece@gmail.com), ώστε να σας ευχαριστήσουμε και δημοσίως.

Χαιρόμαστε για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Με εκτίμηση,
Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ΣΟΝΕ - www.ysog.eu