.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ!
ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ, Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ !
ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ, ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ ΕΝΑ ΝΕΟ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ "ΤΡΕΞΕΙ" ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΣΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!
ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΑΡΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ! ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΞΑΤΙΝΟΙ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ !

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ - ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 4Ε - ΦΩΤΟΑυτές τις μέρες στο Δοξάτο υπήρχε έντονη κινητοποίηση των ανθρώπων των συλλόγων.

Αιτία; Ο κ. Θανάσης Κληματσίδας και οι δύο συνεργάτες του, η κ. Ελευθερία Ναλμπάντη και ο κ. Κων/νος Πιλακούδης που βρέθηκαν στο Δοξάτο για να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα  για την εκπομπή "Στον τόπο που γεννήθηκα" του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.

Μια εξαιρετική εκπομπή, που πραγματικά, δεν πρέπει να άφησε κανένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Δοξάτου χωρίς να ασχοληθεί μαζί του!

Η εκπομπή θα μεταδοθεί τον Σεπτέμβριο από την 4Ε, και θα ενημερωθούμε εγκαίρως.

Σε επόμενη ανάρτηση φωτογραφίες και διάφορα βιντεάκια από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την εκπομπή το μεσημέρι της Κυριακής 13 Ιουλίου 2014 στον Δημοτικό Κήπο του Δοξάτου.

Οι φωτογραφίες είναι κυρίως από την σελίδα του Πολιτιστικού συλλόγου του Δοξάτου στο facebook.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆οξάτου 17/07/2014 - Ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 20:30,

Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352407
Fax: 2521352409-402
e-mail:kalabaki@kalabaki.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆οξάτου

Π Ρ Ο Σ
Τον κ. ∆ήµαρχο
Τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούµε να
προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 17/07/2014, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 20:30,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Καλαµπάκι, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

1ο Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 82/2014 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου
(4η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆οξάτου έτους 2014)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.).
2ο Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 102/2014 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου
(5η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆οξάτου έτους 2014)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.).
3ο Θέµα: (23η
) Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆οξάτου οικ. έτους 2014.
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
4ο Θέµα: Αποδοχή χρηµ/σης ποσού 29.900.00€ για επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων έτους 2014. (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
5ο Θέµα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 78/2014 απόφασης ∆.Σ. Απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων ∆ήµου έτους
2014 µετά από άγονο διαγωνισµό. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)
6ο Θέµα: ∆ιαγραφές τελών και δικαιωµάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
7ο Θέµα: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου
«Έργα οδοποιίας ∆ήµου ∆οξάτου». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)
8ο Θέµα: Παραλαβή ή µη της µελέτης «Μελέτη κλιµατισµού ∆ηµοτικού
Καταστήµατος ∆οξάτου» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
9ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆ ∆οξάτου»
(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
Καλαµπάκι, 11/07/2014
Αρ. Πρωτ.:11730
Συνεδρίαση: 11η
 Σελίδα 2 από 2
10ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Επισκευές-συντηρήσεις στα αποδυτήρια του γηπέδου Τ∆. Αγ.Αθανασίου»,
προϋπολογισµού 12.000,00€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
11ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση οδών οικισµού Αγ.Αθανασίου µετά από θεοµηνίες»,
προϋπολογισµού 11.999,01€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταµένους Υπηρεσιών του ∆ήµου
2. Τοπικό Τύπο
Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου


ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΗΓΗ: http://www.doxato.gr/images/stories/prosklisi_11_dim_symvouliou-17.7.2014.pdf

2ος ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ! - ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ 30 ΚΑΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 !

Και ναι, μετά από μια πολύ δύσκολη και επίπονη χρονιά ήρθε τελικά η επιβράβευση των κόπων και των προσπαθειών. Σε έναν εξαιρετικό αγώνα με φοβερούς συναθλητές και πολύ καλές επιδόσεις ,κατάφερα να κερδίσω την δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο άθλημα της σφαιροβολίας παίδων με επίδοση 16.59μ.(5kg) που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ !!! Δυστυχώς είχα και μία άκυρη προσπάθεια στα 17.06μ. , αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλους όσους με στήριξαν την φετινή χρονιά και μου δώσαν δύναμη και ψυχωλογία να συνεχίσω προσπαθώ.Οι διακοπές μου θα αργήσουν λίγο φέτος επειδή η νίκη αυτή μου δίνει την δυνατότητα στις 30 και 31 Ιουλίου θα αγωνιστώ για πρώτη φορά με τα χρώματα της γαλανόλευκης στην λευκωσία της Κύπρου !!! Σας ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ για ακόμα μία φορά !!!