.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Δήμαρχος Δοξάτου Δ. Δαλακάκης: "Όλα τα συμβούλια μας θα μεταδίδονται πλέον ζωντανά."

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/dimitris.dalakakis.7

Ο Dimitris Dalakakis πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
2 ώρες
Καλημέρα!!! Όλα τα συμβούλια μας θα μεταδίδονται πλέον ζωντανά, παρά τις αντιδράσεις τους.
Τέλος ο μεσαίωνας, τέλος η παραπληροφορηση
Η πρώτη συνεδρίαση θα είναι αφιερωμένη σε αυτά που κρυβανε... Μαύρα έργα, εικονικά τιμολόγια, ταμειακά ελλείμματα, χρήματα δημοτών στο χέρι αιρετών.
Το "Δοξαρτις" ζωντανά 

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου στις 26 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30

Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352464
Fax: 2521352429
e-mail:dimarxos@doxato.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε
έκτακτη συνεδρίαση στις 26 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1
ο
 Θέμα Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 26ης
Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
2ο θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου
Δοξάτου οικονομικού έτους 2018
 Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι
ήδη έχει παρέλθει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος μπορεί να
πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ώσπου
να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος
Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που
έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή α)των υποχρεωτικών δαπανών β)των
δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς). Στην 5η
 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 21-02-2018 εκ παραδρομής δεν αιτιολογήθηκε η υπέρβαση του
ανώτατου επιτρεπτού ορίου στα έσοδα του 2018 σύμφωνα με το αριθμ. 1824/13-02-
2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θεωρείται
Καλαμπάκι 23-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 1916
 Συνεδρίαση: 7η
Σελίδα 2 από 2
επιτακτική ανάγκη ή άμεση τακτοποίηση της αναπομπής του προϋπολογισμού
προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου για έγκριση.
 Ο Πρόεδρος
 του Δημοτικού Συμβουλίου
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου 

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΦΩΤΟ - 23 ΦΕΒ 2018Ο τάφος του αξέχαστου Λάζου βρίσκεται στην αρχή της νοτιοδυτικής εισόδου του κοιμητηρίου (δίπλα από τον χείμαρρο), για όποιον θέλει να ανάψει ένα κεράκι..

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

1ο Ε.ΠΑΛ. ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ταχ.  Δ/νση:  Δοξάτο  Δράμα
Τηλέφωνο:  2521067410
FAX:  2521069161
e-mail: mail@1epal-doxat.dra.sch.gr
                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
          Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
            Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ
            1ο ΕΠΑ.Λ.  ΔΟΞΑΤΟΥ
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ
1ο Ε.ΠΑΛ. ΔΟΞΑΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Δοξάτο Δράμα
Τηλέφωνο: 2521067410
FAX: 2521069121
e-mail: mail@1epal-doxat.dra.sch.gr


                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 αναχώρησε για τη Βαρκελώνη της Ισπανίας  η παιδαγωγική ομάδα του 1ου  ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου, η οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  υλοποιεί το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, με τίτλο  «Η ταυτότητα της νέας γενιάς ζυμαρικών. Βιομηχανικές τάσεις - Αρχές επεξεργασίας - Προώθηση»  και ευρωπαϊκό κωδικό έγκρισης: 2017-1-EL01-KA102-035725. Το σχέδιο κινητικότητας έχει διάρκεια 16 ημέρες και ο φορέας υποδοχής για το σχέδιο είναι το IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias). Επιπλέον, στο σχέδιο συμμετέχει  ο  οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU  (http://www.moveu.es/), που σε συνεργασία  με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου έχει αναλάβει την οργάνωση και το  συντονισμό του σχεδίου.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
Το σχέδιο κινητικότητας αποτελείται από 2 ροές κινητικότητας:
   1η ροή (12 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί): Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και
   2η ροή (12 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί): Τομέας Πληροφορικής - Διοίκησης & Οικονομίας.
Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, workshops, διαλέξεις και επισκέψεις μελέτης σε επιλεγμένα ινστιτούτα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και εταιρείες. Οι μαθητές πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος  της δράσης έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής  της Καταλονίας και παράλληλα αναπτύσσουν  κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες.
Η παιδαγωγική ομάδα καθημερινά αποκτά εμπειρίες και γνώσεις σημαντικές, εφοδιάζοντας τους με το απαραίτητο υπόβαθρο για τη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, αποτελέσματα της οποίας  θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία σε ημερίδα διάχυσης που θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή των μαθητών.


-Η-
                                                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                                    ΕΛΕΝΗ ΚΖΟΥΝΙΑ


Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου για την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου για την Καθαρά Δευτέρα.
ΟΠρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου και τα μέλη του Συμβουλίου σας καλούν την Καθαρά Δευτέρα στον Ιππόδρομο Δοξάτου για παραδοσιακά Κούλουμα. Μια παράδοση χρόνων, στηριζόμενη στον εθελοντισμό των φορέων του τόπου μας τις περισσότερες φορές και μια δυνατότητα για διασκέδαση, πέταγμα του χαρταετού, της Δοξατιανής «φλέβας» και μια συνάντηση με τα άλογα Δοξάτου.
Φωτογραφία: "Δοξατινά Νέα" 2 Μαρτίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΗΓΗ: http://dramania.gr/topikes/item/31343-paradosiaka-koylouma-tin-kathara-deftera-ston-ippodromo-doksatou

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦ. "ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ" ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 89, 90 ΚΑΙ 91.

Κυκλοφόρησαν τα φύλλα 89, 90 και 91 της εφημερίδας "Νέα του Δοξάτου" που εκδίδει ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός σύλλογος Δοξάτου.

Όπως πάντα, με πλούσια θεματολογία, και πολλές φωτογραφίες (εξαιρετικής ποιότητας..) !

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού που συνεχίζει άοκνα την έκδοση της εφημερίδας !

Το Θρακιώτικο έθιμο του Καλόγερου ή « ΚαλογεροΔευτέρα» ή «Καλογέρικα» τη Δευτέρα 12/02 στο Καλαμπάκι Δράμας

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Καλαμπάκι 66031 Δράμα  τηλ. 25210 51151
                     


Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αθανασία Θεοδωρίδου mob. 6972992229
 
                                                                         


Δελτίο  τύπου

Το Θρακιώτικο έθιμο του Καλόγερου ή
« ΚαλογεροΔευτέρα» ή  «Καλογέρικα»  τη Δευτέρα 12/02 στο Καλαμπάκι Δράμας

Ένα μοναδικό Θρακιώτικο έθιμο, το έθιμο του Καλόγερου ή ΚαλογεροΔευτέρα ή Καλογέρικα, διασώζεται μέχρι τις μέρες μας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τη Δευτέρα της μικρής Αποκριάς (μια εβδομάδα πριν την Καθαρά Δευτέρα), στο Καλαμπάκι της Δράμας με την ευθύνη και διοργάνωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπακίου.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3/2/2018 ΣΤΟ ΚΛ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Καλαμπάκι
06/02/2018
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ66031 Καλαμπάκι (Νέο Δημαρχείο)τηλ./fax 2521352401email : dimarxos@doxato.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3/2/2018 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δοξάτου η θεατρική παράσταση του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» σε σκηνοθεσία του Διονύση Παπαναστασάτου από τη θεατρική ομάδα του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Χωριστής «Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία». Η εκδήλωση διοργανώθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών διατροφής, που θα διατεθούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού του Δήμου Δοξάτου.
        Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ξεκαρδιστική κωμωδία που αφιλοκερδώς παρουσίασε ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος της Χωριστής και πρόσφερε άφθονο γέλιο και απέσπασε το πιο θερµό χειροκρότηµα των παρευρισκόμενων. Η προσέλευση του κόσμου αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σε θέματα κοινωνικά και αποτελεί κίνητρο για ανάλογες δράσεις.
        Ο Δήμαρχος Δοξάτου Κος Δημήτρης Δαλακάκης ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της παράστασης, Αγγελοπούλου Ροδάνθη, Βογιατζή Ελένη, Κορσκετίδου Φανή, Μαυρίδου Αναστασία, Νικολαϊδη Γιώργο, Συμεωνίδη Συμεών, Φωτιάδου Χρυσούλα και ιδιαίτερα την «τρελή σαραντάρα» και πρόεδρο του Συλλόγου Τσιρακίδου Σοφία και τον σκηνοθέτη Παπαναστασάτο Διονύση για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής κοινωνικής εκδήλωσης. Επίσης τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δοξάτου και του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου για την άψογη διοργάνωση καθώς και όλους τους πολίτες που συνεισέφεραν ακόμη και από το υστέρημά τους στην συγκέντρωση των ειδών διατροφής.   Ο Δήμαρχος Δοξάτου
                         
Δημήτριος Δαλακάκης


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018.

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Σε χθεσινή δημοσίευση των "Δοξατινών Νέων" στο facebook, σχετικά με το πάρκο του Δοξάτου, υπήρξαν αρκετά σχόλια από συνδημότες. Σε σχόλιό του ο Δήμαρχος Δοξάτου αναφέρθηκε και στα έργα που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στον χώρο.

Χθες 
Η φωτογραφια ειναι σημερινη, 5-2-2018. Εχουμε αυτο το κατασκευασμα - "σιντριβανι" αλλα δεν εχουμε παιδικη χαρα.. Γενικα σε ολο το παρκο χρειαζεται μια αναπλαση γενικοτερη... Ισως να γινει κατι αν ερθει ο σταθμος του ΕΚΑΒ (τι να γινεται αραγε και μ αυτο το θεμα;)..


Dimitris Dalakakis Εντός του 2018 στον χώρο του Δημαρχειου : 1 Ανάπλαση μικρή αλλά αναγκαία της αυλής. 2 Επιδιόρθωση συντριβανιου. 3 Σύγχρονη παιδική χαρά πίσω από το Δημαρχείο. 4 Επιδιόρθωση του Δημαρχείου. 5 Δημιουργία ΚΕΠ και Λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ 
Όλα τα παραπάνω έχουν ήδη δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν το επόμενο τρίμηνο


Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Φ.Γ.Σ. "ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ" ΔΟΞΑΤΟΥ - ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ.. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΔεν μπήκαν με το "δεξί" οι Φίλιπποι στο 2018.. Σε τέσσερις αγωνιστικές η βαθμολογική συγκομιδή ήταν δύο μόλις βαθμοί, και πλέον βρίσκονται κάτω από την "γραμμή" του βαθμολογικού πίνακα που διαχωρίζει τις ομάδες που κινδυνεύουν με υποβιβασμό από τις υπόλοιπες μέχρι και την 17η αγωνιστική..

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΕΡΤ 3 - "ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ" - ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒ 2018 - ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΟΞΑΤΙΝΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΜΗΝΑ ΠΕΠΑΝΙΔΗ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2017ΣΑΒΒΑΤΟ 03/02/2018, στις 17:00 Σ’ αυτό το επεισόδιο συναντάμε δύο αστυνομικούς που έσωσαν από πνιγμό μια γυναίκα. Η 62χρονη τον Μάιο του 2017, ενώ βρισκόταν στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, ξαφνικά έπεσε στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να βοηθήσουν έδρασαν άμεσα. Επισκεπτόμαστε το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΣΥΖΩΗ», μια εκπαιδευτική δομή σχεδιασμένη για άτομα με διαταραχές όρασης και πρόσθετες πολλαπλές αναπηρίες, που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους γονείς των ανάπηρων παιδιών. Γνωρίζουμε τα μέλη μιας ομάδας εθελοντών που αποφάσισαν στον ελεύθερο χρόνο τους να συμμετάσχουν στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης και να κάνουν ομορφότερη την πόλη μας.

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Ν.Π.Δ.Δ.- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Μ.Σ. "ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΧΩΡΙΣΤΗΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ-ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ" ΣΤΟ ΚΛ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2/2018 ΩΡΑ: 19:00

                

Ν.Π.Δ.Δ.     ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
   Ο Δήμος Δοξάτου με την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας θα έχουν τη χαρά να φιλοξενήσουν τη θεατρική ομάδα του Μουσικοδραματικού Συλλόγου «Αναγεννηθείσα Μακεδονία», η οποία θα μας παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ-ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ».
  Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Δοξάτου, στις 03/02/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00.
  Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει το έργο της αφιλοκερδώς και αντί εισιτηρίου, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία θα διανεμηθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας σε ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες του Δήμου Δοξάτου.

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου

                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή, που με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή μας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου το οποίο εποπτεύεται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Δεκέμβρη 2017 και στελεχώνεται με μία Κοινωνική Λειτουργό, μία Ψυχολόγο και μία Κοινωνική Επιστήμονα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:
1.    Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
2.    Συνεργασία με Υπηρεσίες και δομές
3.    Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Η δομή στεγάζεται και λειτουργεί στο Δημαρχείο, επί της οδού Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, στο Καλαμπάκι κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00 με 16:00.
Στο πλαίσιο των δράσεών του, από τον Φεβρουάριο του 2018, θα εξυπηρετεί τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλλυλεγγύης (Κ.Ε.Α.) για τροποποιητικές και νέες αιτήσεις στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα τις παρακάτω ημέρες και ώρες:


Κύργια
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 7:00 – 15:00

Καλαμπάκι
Τρίτη 6 και Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 8:00 – 16:00

Άγιο Αθανάσιο
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 7:00 – 15:00

Δοξάτο
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 8:00 – 16:00