.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΛΦΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - 27 ΑΥΓ 2015

Φ.Γ.Σ. "ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ" ΔΟΞΑΤΟΥ-ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 3-2 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΤ 26 ΑΥΓ 2015Πρώτη νίκη για την ομάδα του Δοξάτου στα φιλικά της προετοιμασίας απέναντι στο νεοφώτιστο στην Α' κατηγορία Προάστειο.

Σκορ Α' ημιχρ.: 1-1 (προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι).
Σκορ Β' ημιχρ.: 3-2 (προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με 3-1).

Τα γκολ για το Δοξάτο πέτυχαν οι Κωνσταντινίδης-Παντζαρίδης-Καρατζόγλου.

Αξιοσημείωτο είναι πως διαιτητής και βοηθοί( Χατζηνάκος Γ. - Ζάχαρης Μ. - Ιωαννίδης Κ) ήταν απ΄το Δοξάτο!

Για τους Φιλίππους αγωνίστηκαν οι: Μυλόπουλος Ιορδ. - Καραγιαννίδης Γ. - Ελμπασίδης Χρ. - Σερέπτης Π. - Ζάχαρης Μ. - Αυγητίδης Κ. - Θεοφανίδης Απ. - Θεοδωράκης Αλ. - Κωνσταντινίδης Ηλ.
Αγωνίστηκαν και οι: Καραγιαννίδης Κ. - Σαριγιαννίδης Κ.- Σιουμπάρας Ν. - Παντζαρίδης Ηλ. - Ανατολούς Γ. - Παπακώστας Γ. - Νότας Ν. - Καρατζόγλου Μ.

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΙΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΑΥΓ 2015 (ΦΕΓΓΑΡΙ).

Οι τυχεροί που κέρδιζαν τα ωραία μας δώρα είναι οι εξής
1, Βασιλική Μάρκου Τσεγκελίδου
2. Παναγιώτης Μυλωνάς
3. Νικολέτα Θεοδωρίδου
4. Χρήστος Αρτεμιάδης
5. Δήμητρα Σιουμπάρα
Τους ευχόμαστε να είναι πάντα τυχεροί.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί από καρδιάς τους χορηγούς μας για την γενναιόδωρη προσφορά τους .

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος για τις ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου Δοξάτου»

1


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Περίληψη
«Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου επιβατηγού
οχήματος για τις ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου Δοξάτου»
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ.
Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από την αριθμ. 12703/17-08-2015 γραπτή
πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με
αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν
παρόντα 22 μέλη και απόντα 5 μέλη οι κ.κ. Γιαπαύλος Ν., Δημητριάδου Ι.,
Μπερμπερίδης Α., Χαριτωνίδης Ι., Καραγιαννίδου – Συμεωνίδου Π., επί συνόλου
27 μελών.
Σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1 Βαϊραμίδης Στέφανος 9 Μουλιστάνος Αθανάσιος 17 Σαραπάρης Κων/νος
2 Βόϊτσος Κων/νος 10 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 18 Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα
3 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 11 Σερέτης Ανέστης 19 Τίρλας Δημήτριος
4 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 12 Στάντζιος Πασχάλης 20 Φωτιάδης Κυριάκος
5 Ιωάννου Χρήστος 13 Τοκούτσης Παντελεήμων 21 Παπάζογλου Μιχαήλ
6 Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ. 14 Χαλκίδης Χαράλαμπος 22 Κωνσταντινίδου Ελένη
7 Μαλακάκης Παναγιώτης 15 Μόρφης Σωτήριος
8 Μπενάζης Ευάγγελος 16 Χατζηλαζάρου Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΑ
1 Γιαπαύλος Νικόλαος 3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 5 Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Παρ.
2 Δημητριάδου Ιωάννα 4 Χαριτωνίδης Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Αγίου Αθανασίου κα Ακριτίδου Φωτεινή, Καλαμπακίου κος Βέτος Γρηγόριος, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φτελιάς κος Παγκάκης Κωνσταντίνος.
Απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου κος Αλεξίου Νικόλαος,
οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Κυργίων κος Γεωργόπουλος Γεώργιος,
Νεροφράκτου κος Δερβίδης Θεολόγος, Αγίας Παρασκευής κα Αχουριώτου Σοφούλα,
Κεφαλαρίου κος Καλεάδης Ιωάννης, Καλαμώνα κος Λαφτσίδης Ιωάννης και οι
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πηγαδίων κος Κοσμίδης Αβραάμ Αγοράς κος
Εξουζίδης Αναστάσιος, αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπερμπερίδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Στρατέλη – Φυρινίδου Δήμητρα αποχώρησε στο 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπερμπερίδης Αθανάσιος,
Τίρλας Δημήτριος, Σαραπάρης Κωνσταντίνος, Βόϊτσος Κωνσταντίνος, Σερέτης
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 16/21-08-2015 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 230/2015
2
Ανέστης, Κωνσταντούδη – Στυλίδου Μαρία, Βαϊραμίδης Στέφανος αποχώρησαν στο
8
ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Με την υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση του Σώματος, οι υπ’ αριθμ. 224, 225,
226, 227/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε ομόφωνα το
σώμα, συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.
Παρουσία και της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου
για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κα Σωφρονιάδου
Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κος Δαλακάκης Δημήτριος, ο
οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με
την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12633/14-
08-2015 εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως κάτωθι:
 «ΘΕΜΑ : Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος για τις
ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου Δοξάτου
Κύριε Πρόεδρε
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου
Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :
Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες
μετακίνησης του Δημάρχου Δοξάτου
Ο Δήμος δε διαθέτει όχημα για την κάλυψη των απαιτήσεων μετακίνησης του
Δημάρχου καθώς το προηγούμενο όχημα απεσύρθηκε επειδή δεν πληρούσε τις
προδιαγραφές της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β)-
Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.
Είναι αναγκαία η προμήθεια ενός αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Δήμου και της μετακίνησης του Δημάρχου.
Η προμήθεια προτείνεται να γίνει από το ελεύθερο εμπόριο.
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι μεταχειρισμένο και με τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά :
Κυβισμός : εως 1400 cm3
Καύσιμο: Βενζίνη
Έτος κυκλοφορίας : μετά το 2009
Ρύποι : Μικρότερο των 150g/km
Κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 lt ανά 100 km
Κόστους έως 18.00
Η εν λόγω προμήθεια έχει εγγραφεί στον ΠΥ του Δήμου για το έτος 2015 με την υπ
αριθμ 266/2014 απόφαση του ΔΣ και βαρύνει τον ΚΑ 10/7132.01 (εγγεγραμμένη
πίστωση 13.500 €)
Παρακαλώ για την απόφαση σας.…».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, τις
διατάξεις του άρθρου 65 του N.3852/10, την προσθήκη στα τεχνικά χαρακτηριστικά
του υπό προμήθεια όχηματος του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων και των πέντε
θυρών, μετά από διαλογική συζήτηση:
3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 16 υπέρ, 6 κατά και 1 παρών
Εγκρίνει την προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο, με
τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κυβισμός : εως 1400 cm3
• Καύσιμο: Βενζίνη
• Έτος κυκλοφορίας : μετά το 2009
• Ρύποι : Μικρότερο των 150g/km
• Κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 lt ανά 100 km
• Κόστους έως 18.00
• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
• 5θυρο
Η ως άνω προμήθεια θα καλύψει τις απαιτήσεις μετακίνησης του Δημάρχου Δήμου
Δοξάτου μετά την απόσυρση το προηγούμενου οχήματος διοτι δεν πληρούσε τις
προδιαγραφές της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β)-
Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2015 υπό Κ.Α. 10/7132.01 με εγγεγραμμένη πίστωση 13.500,00€,
σύμφωνα με την 266/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης
προϋπολογισμού.
Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Τίρλας Δημήτριος, Στρατέλη - Φυρινίδου Δήμητρα, Σαραπάρης
Κωνσταντίντος, Μπερμπερίδης Αθανάσιος, Φωτιάδης Κυριάκος, Χατζηλαζάρου
Αναστάσιος ο οποίος επισήμανε ότι το προηγούμενο όχημα που εξυπηρετούσε τις
ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου κόστισε 32.000,00€ και αποσύρθηκε έναντι του
ποσού των 1.000,00€ παρότι ο Δήμος μπορούσε να συνεχίσει την κυκλοφορία του,
ενέργεια που έθιξε τα οικονομικά του Δήμου.
Η Δημοτική Σύμβουλος Κωνσταντούδη – Στυλίδου Μαρία δήλωσε παρών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μόρφης Σωτήριος ψήφισε παρών υπό την άιρεση ότι η
δαπάνη του οχήματος δεν θα ξεπαράσει το ποσό των 8.500,00€ κατά δήλωση του
Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 230/21-08-2015.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D41%CE%A995-0%CE%A5%CE%A5?inline=true

2. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΗΓΗ: http://neadoxatou.blogspot.gr/2015/08/blog-post_99.html


Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015


Δοξάτου

ΓΚΙΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΙΡΜΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΣΟΦΙΑΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥΣΩΚΡΑΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΧΑΡΕΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΤΘΙΛΔΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΗΓΗ: http://neadoxatou.blogspot.gr/2015/08/10.html


Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015


Δοξάτου

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΘΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΡΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΙΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΝΘΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕ

επιτυχόντες ΓΕΛ Δοξάτου 2015

ΠΗΓΗ: http://neadoxatou.blogspot.gr/2015/08/blog-post_26.html


Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015


επιτυχόντες ΓΕΛ Δοξάτου

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΣΟΦΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΩΜΑΣΜΑΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΕΡΜΙΟΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΟΥΜΠΛΑΤΖΗΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
ΖΕΚΕΡΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΡΩΜΑΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΜΟΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΖΩΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΦΙΛΟΣΔΟΜΝΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣΑΛΕΞΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΑΛΛΕΛΙΔΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΡΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΡΙΑΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΟΦΙΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛΧΡΥΣΟΥΛΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΟΥΡΖΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚΑΥΚΑΖΛΕΪΛΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΙΟΡΔΑΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΠΛΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΝΘΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΟΡΔΑΝΗΣΦΙΛΑΡΕΤΟΣΚΥΡΙΑΚΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΝΟΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΛΙΣΑΒΕΤΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣΗΡΑΚΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΕΛΙΝΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΒΑΛΕΝΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΙΡΙΝΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΥΛΙΔΟΥΚΑΜΕΛΙΑΒΑΛΕΝΤΙΝΛΙΟΥΜΠΟΒΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙΤΗΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΕΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΖΙΓΓΙΖΗΣΑΛΕΞΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΑΡΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥΙΝΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΝΓΚΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΣΒΑΣΙΛΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΦΕΣΣΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΥΡΙΝΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΑΔΝΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΑΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΛΕΝΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΨΑΘΑΚΑΝΕΛΛΑΧΡΗΣΤΟΣΤΙΜΟΚΛΕΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη ∆.Κ. ∆οξάτου του ∆ήµου ∆οξάτου»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 18/2015
Της από 20/08/2015 Συνεδριάσεως της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆οξάτου
Στο Καλαµπάκι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 26η του
µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 14:15 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου ∆οξάτου υπό την προεδρία του ∆ηµάρχου κ. ∆αλακάκη
∆ηµητρίου και µετά από την αριθ. 12920/20-08-2015 γραπτή
πρόσκληση του που δόθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους που είναι µέλη Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7
µελών βρέθηκαν παρόντες:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆αλακάκης ∆ηµήτριος Πρόεδρος
Ζεκερίδης Χαράλαµπος Μέλος
Παπαδόπουλος Παρασκευάς »
Γιαπαύλος Νικόλαος »
 ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
Τίρλας ∆ηµήτριος Μέλος
Βόϊτσος Κων/νος »
Παρουσία και της Γραµµατέα αυτής, Αντωνιάδου Βασιλικής
υπαλλήλου του ∆ήµου ∆οξάτου ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.


Αυξημένη χοληστερίνη: Ρίξτε τη με αυτά τα φρούτα και λαχανικά

Αυξημένη χοληστερίνη: Ρίξτε τη με αυτά τα φρούτα και λαχανικά

20/01/2015 14:00Αυξημένη χοληστερίνη: Ρίξτε τη με αυτά τα φρούτα και λαχανικά
Η χοληστερίνη ή χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία απαραίτητη στον οργανισμό για την παραγωγή βιταμίνης D, ορμονών και χολικού οξέος.
Ένα μεγάλο μέρος της χοληστερόλης παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό στο συκώτι. Επιπλέον, ποσότητα αυτής προσλαμβάνουμε και από ορισμένα ζωικά τρόφιμα όπως κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα.