.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ- ΗΛΕΚΤΡ. ΜΠΑΡΕΣ - ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ-ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ


Κυκλοφόρησε το 10ο φύλλο της εφημερίδας "Τα Νέα του Δήμου Δοξάτου".

Την διάβασα στην ηλεκτρονική της μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας..

Υπάρχει ένα άρθρο σχετικά με τα κολωνάκια που είχαν τοποθετηθεί στον Πεζόδρομο του Δοξάτου τον Αύγουστο για μια βδομάδα περίπου και κατόπιν αφαιρέθηκαν και για τα οποία έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση..

Μεταφέρω εδώ το σχετικό άρθρο:Πεζόδρομος Δοξάτου, κολωνάκια
και… αναζήτηση σεβασμού…» ΜΕΤΑ από πολυετείς συζη-
τήσεις και διαφωνίες μεταξύ των
κατοίκων και επαγγελματιών του
Δοξάτου, ο, ούτως ή άλλως χα-
ρακτηρισμένος ως πεζόδρομος,
έκλεισε με ειδικά κολωνάκια,
ώστε να μην επιτρέπεται η διέ-
λευση οχημάτων, εντός συγκε-
κριμένου ωραρίου.
Τα προηγούμενα χρόνια
υπήρχε έντονη διαφωνία μετα-
ξύ των επαγγελματιών και των
κατοίκων, γιατί οι κάτοικοι στην
πλειοψηφία ήθελαν τον πεζόδρο-
μο κλειστό, και οι επαγγελματίες
δε μπορούσαν να πάρουν ομό-
φωνη απόφαση, γιατί κάποιοι
διαφωνούσαν, λέγοντας ότι η
φύση των καταστημάτων είναι
τέτοια, ώστε οι πελάτες έχουν
ανάγκη τη χρήση οχημάτων
για να εξυπηρετηθούν, κι ότι το
κλείσιμο θα προκαλούσε ζημιά
στις επιχειρήσεις τους. Παρ’ όλα
αυτά, εφ’ όσον πρόκειται για πε-
ζόδρομο, η διέλευση οχημάτων
απαγορεύεται αυστηρά, κι αφού
δεν γίνεται αυτό σεβαστό από
κάποιους δημότες, θεωρήθηκε
υποχρέωση να αποκλειστεί με
κολωνάκια.
Η απόφαση για τι είδους
κολωνάκια θα επιλεγούν ήταν
ομόφωνη από όλο το Τοπικό
Συμβούλιο. Επιλέχθηκαν κυρί-
ως για το χαμηλό τους κόστος, το
οποίο ανέρχεται στα
1632 €, (τα σχετικά έγγραφα
είναι δημοσιευμένα στο «Διαύ-
γεια»).
Δυστυχώς, το θέμα δεν είναι τι
είδους κολωνάκια χρησιμοποιή-
θηκαν, αλλά το πόσο έλλειψη σε-
βασμού και παιδείας μπορεί να
έχουν κάποιοι συνδημότες, με
αποτέλεσμα τα κολωνάκια που
τοποθετήθηκαν να καταστρα-
φούν. Ορισμένοι δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι οφείλουμε να σεβό-
μαστε και να προστατεύουμε και
τη Δημόσια περιουσία, και τους
νόμους, μιας και δια νόμου χα-
ρακτηρίστηκε πεζόδρομος ο εν
λόγω δρόμος, και τις αποφάσεις
που λαμβάνονται από τα όργανα
προς εξυπηρέτηση και όφελος
των Δημοτών. Τα θλιβερά αυτά
φαινόμενα μας δείχνουν ότι και
τείχη να χτιστούν, οι ασυνείδητοι
θα επιχειρήσουν να τα γκρεμί-
σουν.
Το Τοπικό Συμβούλιο έχει ήδη
προχωρήσει στη διαδικασία προ-
μήθειας νέων προστατευτικών
του πεζόδρομου, (τα παλιά θα
χρησιμοποιηθούν σε άλλα ση-
μεία) ελπίζοντας σε μεγαλύτερο
σεβασμό από τους Δημότες.

Έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Πρώτα απ' όλα, ο τίτλος του άρθρου μιλάει περί αναζήτησης σεβασμού, ενώ το ίδιο το άρθρο είναι ανώνυμο! Ποιος ο λόγος;

Δεύτερον,
που αλλού στην Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχες μπάρες( ή κολονάκια όπως τα ονομάζετε..) που να εξέχουν του οδοστρώματος όταν είναι κατεβασμένα και επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων και να μην τα έχουν πατήσει οι διερχόμενοι οδηγοί;
Γιατί με τόση ευκολία κατηγορείτε τους κατοίκους του Δοξάτου για έλλειψη σεβασμού( και μην πείτε πως μιλάτε μόνο για τους ασυνείδητους - όταν δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα κάποιος ή κάποιοι, όλοι είμαστε εν δυνάμει "ύποπτοι");
Από την στιγμή μάλιστα που οι μπάρες ήταν κατεβασμένες τα πρωινά για να τροφοδοτούνται τα καταστήματα που υπάρχουν στον Πεζόδρομο, κυρίως από μεγάλα φορτηγά που τα οδηγούν συνήθως άνθρωποι που δεν είναι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου(μακάρι να ήταν, αλλά ως γνωστόν η ανεργία "θερίζει" στην περιοχή μας..) και που πιθανώς από στιγμιαία αβλεψία λόγω φόρτου εργασίας να προκάλεσαν τις όποιες ζημιές;
Φυσικά το ίδιο ισχύει για κάθε οδηγό, να προκαλέσει δηλαδή κάποια ζημιά χωρίς πρόθεση, ακριβώς λόγω της κακοτεχνίας του συγκεκριμένου έργου..

Δεν είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο κι αυτό;

Από εκεί και πέρα, δεν είναι φυσικά απίθανο να υπάρχουν και ασυνείδητοι συνδημότες μας οδηγοί που εσκεμμένα προκαλούν ζημιές ή αγνοούν τους νόμους και πρέπει να τιμωρούνται.

Όσο για "το χαμηλό κόστος των 1632 ευρώ", μια απλή εύχρηστη κατασκευή με πραγματικά κολονάκια (κι όχι με ηλεκτρονικές μπάρες..), που θα αφαιρούνταν τις ώρες που θα επιτρεπόταν η διέλευση των οχημάτων και θα επανατοποθετούνταν μετά, πόσο περισσότερο θα κόστιζε;
Τέλος, αναφέρεται στο άρθρο πως "οι κάτοικοι ήθελαν στην πλειοψηφία τον πεζόδρομο κλειστό".
Από που το συμπεράνατε αυτό;
Έχει διεξαχθεί μήπως κάποιο τοπικό δημοψήφισμα επί του θέματος ή έχει παρθεί κάποια απόφαση Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων;
Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο..

Ζάχαρης Βασίλης