.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18.Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-18

ΠΗΓΗ: http://epsdramas.gr/games/table.asp?diorganosi=%C1%20%C5%D1%C1%D3%C9%D4%C5%D7%CD%C9%CA%C7%20(%D0%D1%D9%D4%C1%C8%CB%C7%CC%C1)

Αναλυτικά οι αγωνιστικές :

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - «Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων»1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33/28-08-2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 162/2017
Περίληψη
«Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων»
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 Αυγούστου του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15.00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου μετά από την υπ’ αριθμ. 11564/24-08-2017 γραπτή πρόσκληση που
επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και απόντα 6 μέλη, επί
συνόλου 27 μελών, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: