.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Η κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκι, 26-03-2015
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4438
∆ Η Μ Ο Σ ∆ Ο Ξ Α Τ Ο Υ Αριθ. Απόφ.:95
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Νεροφράκτου & Κανάρη
 66 031 Καλαµπάκι ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου.
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του εδ. δ΄ του άρθρου 58, του άρθρου 59 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει από το άρθρο 6 του Ν.4071/2012, του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του Ν.3852/2010
‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης ’ (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
2. Την υπ’ αριθµ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης <<Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010 , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί,
λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης>> )Β’ 1292) ,όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν. 4051/2012 ‘ Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και
άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012 ‘
(ΦΕΚ 40/29-2-2102).
4. Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 9 του Ν.2690/199 ‘Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας’.
5. Την υπ’αριθµ εγκύκλιο 43/30565/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος ∆οξάτου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,παρ 2.
7. Την αριθ. 94/26-03-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆οξάτου περί αποδοχής παραίτησης
Αντιδηµάρχου ∆ήµου ∆οξάτου
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1). Ορίζει, σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος αντιδηµάρχου Στυλίδου Μαρίας, τον
δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας Χαλκίδη Χαράλαµπο ως Αντιδήµάρχο του ∆ήµου
∆οξάτου (άµισθο), µε θητεία από 26/03/2015 µέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου και του µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής :
Α) την ευθύνη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεµάτων του ∆ήµου όπως
αυτές περιγράφονται στο οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
2254/τ.Β΄/11-09-2013)
Β) την αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων.
2). Οι αρµοδιότητες σε θεµάτων Παιδείας , Πολιτισµού και ∆ια βίου Μάθησης θα
ασκούνται από τον ∆ήµαρχο ∆οξάτου

3) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο
∆ήµαρχος.
Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Χαλκίδη Χαράλαµπου που απουσιάζει η
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Τοκούτσης Παντελής.
Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Τοκούτση Παντελή που απουσιάζει η κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Χαλκίδης Χαράλαµπος
4). Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ.Ζεκερίδης Χαράλαµπος που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο σύµφωνα µε
την αριθ.πρωτ.15119/11-09-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆οξάτου και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
Χαλκίδης Χαράλαµπος
5) Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε
µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου..

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ
∆αλακάκης ∆ηµήτριος

ΠΗΓΗ: http://www.doxato.gr/images/stories/orismos_antidimarxou.95-48.pdf

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ZDF

Τα περίεργα της φύσης έπληξαν και τον θερινό κινηματογράφο Δράμας

Τα περίεργα της φύσης έπληξαν και τον θερινό κινηματογράφο Δράμας Επιλεγμένο

30 Μαρ 2015 @ 21:02 | Έγραψε ο Γιώργος Νάτσης

Βαθμολογήστε το άρθρο
(1 ψήφος)
Τα περίεργα της φύσης έπληξαν και τον θερινό κινηματογράφο ΔράμαςΝάτσης Γιώργος

30 Μαρ 2015 @ 21:02

Κατηγορία Τοπικές ειδήσεις
Γιώργος Νάτσης
χορηγός κατηγορίας

Google bookmarkTwitterFacebook

Τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα μετά την κεντρική πλατεία έπληξαν και τον θερινό κινηματόγραφο στον Δημοτικό κήπο Δράμας.

Τα νερά τρέχουν συνέχεια και κατευθύνονται στο διπλανό σιντριβάνι.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015.

ΠΗΓΗ: http://www.dramania.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=21164%3Ata-perierga-ths-fyshs-eplhxan-kai-ston-therino-kinhmatografo-dramas&Itemid=177