.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΧ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Δήμος Δοξάτου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Δοξάτου και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου
Δοξάτου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
θα απαιτηθεί η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου. Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού
προγράμματος θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, πρόκειται να γίνει ενημέρωση στο προσεχές διάστημα
για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και την έναρξη εγγραφών.
Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης
και Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΔΒΜ
Ευανθία Τάζογλου Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210 69527
Email: kdvmdoxato@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: